Wie is Intersekse Vlaanderen

De Vereniging voor Intersekse Personen VZW, of kortweg “Intersekse Vlaanderen”, is de eerste en enige belangenvereniging uitsluitend van, voor en door mensen geboren met een intersekse variatie. Wij zijn hierin uniek in Vlaanderen en België.

Wij ijveren voor zowel de bescherming van onze lichamelijke integriteit als het zelfbeschikkingsrecht van elkeen geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Wij geven een stem aan onze gemeenschap en werken hiervoor samen met ouders, zorgverleners, overheden en wetgevers.

Wij zijn actief langs drie assen:

  • Wij informeren door middel van trainingen, lezingen, brochures, etc die geschreven zijn, en gegeven zijn door intersekse mensen zelf. Wij richten ons in de eerste plaats op het delen van correcte en accurate informatie op mensenmaat.
  • Wij verbinden door onder andere het inrichten en faciliteren van praatgroepen alsook het verzorgen van een eerstelijns onthaal voor alle vragen rond intersekse en/of bijstand hier rond.
  • Wij beschermen door ons in te zetten om het wetgevend kader aan te passen zodat wij, ongeacht onze leeftijd, beschikking kunnen hebben over ons lichaam en dat wij kunnen kiezen wat met ons lichaam gebeurt. Wij verzetten ons tegen ingrepen die geen medische grond hebben, voornamelijk cosmetisch zijn en gedaan worden zonder expliciete toestemming van de intersekse persoon zelf.

Elke derde zondag van de maand komen wij samen om te praten, elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen al dan niet in het kader van een bepaalde activiteit. Zo gaan wij soms een kerstmarkt bezoeken, organiseren wij een taarten-bak, gaan we naar de film of iets anders. Geef ons gerust een seintje als je van de partij wilt zijn.