Privacybeleid

intersekse.vlaanderen en interseksevlaanderen.be worden geëxploiteerd door de Vereniging voor Intersekse Personen VZW die geregistreerd staat voor bedrijven uit België met ondernemingsnummer BE 0731.840.056. Wij zijn een belangenorganisatie van, voor en door personen geboren met een intersekse variatie.

De levering van onze diensten omvat persoonlijke ontmoetingen, op maat gemaakte jongeren- en volwasseneneducatie programma’s, onderzoek en ontwikkeling op het vlak van beleid rond intersekse, de organisatie van evenementen, vertegenwoordiging in feite en rechte bij overheden, gerechtelijke instanties, zorgfaciliteiten, enzovoorts alsook de levering van o.a. workshops en retraites als dan niet via een van de voornoemde websites.

Wij nemen de privacy van onze leden en sympathisanten serieus en gebruiken de persoonlijke informatie die wij over onze leden en sympathisanten verzamelen alleen voor het leveren van de beschreven diensten en om in contact te blijven.

In overeenstemming met de GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) hebben we ons Privacybeleid, dat hieronder wordt beschreven, volledig geactualiseerd en de volgende onderwerpen omvat:

 • Welke informatie verzamelen we over onze leden en sympathisanten, hoe verzamelen we deze informatie en hoe wordt ze gebruikt?
 • Wie heeft toegang tot deze gegevens en hoe lang worden ze bewaard?
 • Hoe kan een lid of sympathisant toegang krijgen tot haar gegevens, deze corrigeren of verzoeken om ze te verwijderen?
 • Hoe zit het met de gegevens die worden verzameld via de toegang tot onze websites?
 • Houd er rekening mee dat het GDPR betrekking heeft op het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens zoals de naam, het adres, het e-mailadres, de telefoonnummers, de organisatie en de functie van het lid of de sympathisant. In de loop van en ten behoeve van het leveren van onze diensten aan onze leden en sympathisanten, verzamelen we ook andere persoonlijke informatie zoals deelname aan activiteiten, feedbackrapporten, sessiemeldingen en soms persoonlijke e-mailinhoud. We hebben een extra bepaling toegevoegd aan ons Privacybeleid om de verantwoordelijkheid voor en bescherming van deze informatie, die gewoonlijk van vertrouwelijke aard is, te dekken.
 • Wijzigingen in onze Privacy Policy en Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Details

(1) Welke informatie verzamelen we over onze leden en sympathisanten, hoe verzamelen we die en hoe wordt die gebruikt?

Hoe? Wij verzamelen persoonlijke gegevens van onze klanten op een van de volgende manieren:

 • Potentiële leden en sympathisanten: wanneer we door een nieuw lid of sympathisant benaderd worden, of wanneer we door een derde partij worden doorverwezen om een mogelijk lid of sympathisant te benaderen voor een eventueel voorstel tot het leveren van onze diensten.
 • Actieve leden en sympathisanten: op het moment van het lidmaatschap van een nieuw lied of sympathisant vullen we persoonlijke gegevens in en controleren we deze om ons te vergewissen van de relevantie voor beide partijen.
 • Eerdere leden en sympathisanten: wij actualiseren waar mogelijk eerdere gegevens om in contact te blijven met onze gemeenschap in de brede zin.
 • Andere geïnteresseerden: wij verzamelen persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website die hun interesse in onze diensten hebben aangegeven via de ‘contact’ pagina of via een abonnement op onze nieuwsbrief.
 • Wat? De gegevens die wij verzamelen zijn onder andere: naam van de klant, e-mailadres, telefoonnummers, postadres, aanspreking en eventuele organisatie.

Waarom? Wij gebruiken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden – verschillend gedurende de ‘levenscyclus’ van een lid of sympathisant.

(2) Wie heeft toegang tot deze gegevens en hoe lang worden ze bewaard?

PotentieelActief VroegerAndere belanghebbenden
Verzamelde gegevens Voornaam, achternaam, e-mail adres Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, aanspreking en adres . Betaalstatus lidmaatschap Alle gegevens die in de vorige 2 fasen werden verzameld Voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer
Soms: Telefoonnummer, naam van de organisatie, functienaam, functiebenaming
Wie heeft er toegang?Bestuursleden belast met dagelijks bestuur, medewerkers secretariaat Bestuursleden belast met dagelijks bestuur, medewerkers secretariaat, leden (via de ledenlijst) Bestuursleden belast met dagelijks bestuur, medewerkers secretariaat Bestuursleden belast met dagelijks bestuur, medewerkers secretariaat
Doel van de gegevensUitwisselen van verzoeken, creatie van opleidingsvoorstellen, delen van (beleids)relevante informatieOp een (pro-)actieve manier aan leden- en sympathisantenbeheer te doenContact behouden met de gemeenschap en haar sympathisanten in de meest brede zinUitwisselen van informatie rond intersekse thema’s.
Lengte vande opslag 12 maanden na het laatste contact, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen om deze te bewaren12 maanden na het verstrijken van het lidmaatschap, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen deze te bewaren. Behouden op een doorlopende basis. Gegevens worden verwijderd binnen een maand na de afmelding of het verzoek tot verwijdering.

Wij delen de persoonlijke gegevens van onze leden en sympathisanten niet met andere partijen dan de hierboven vermelde. Indien wij zouden overwegen om de gegevens met een nieuwe partij te delen, zal de uitdrukkelijke toestemming van het lid/de leden en de sympathisant(en) worden gevraagd.

Wij hanteren een gegevensminimalisatiebeleid, wat betekent dat gegevens die het einde van de bewaartermijn (zoals hierboven beschreven) bereiken, in onze systemen worden verwijderd, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend.

(3) Hoe kan een lid of sympathisant toegang krijgen tot haar gegevens, deze corrigeren of verzoeken om ze te verwijderen?

Het lid of de sympathisant heeft te allen tijde het recht om een kopie van de informatie die wij over haar hebben op te vragen door een e-mail of per post te sturen.

Leden en sympathisanten hebben te allen tijde het recht om ons te beletten contact met hen op te nemen door hen te verzoeken hun gegevens per e-mail of post te verwijderen.

Van tijd tot tijd kunnen wij de juistheid van de gegevens van onze leden en sympathisanten controleren door het bewaarde e-mailadres te gebruiken. Ook kunnen klanten ons per e-mail of per post informeren over eventuele wijzigingen of correcties in de gegevens die wij in ons bezit hebben.

Ons e-mailadres: hallo@interseksevlaanderen
Ons postadres: Quinten Metsijslaan 12, 1861 Wolvertem, België.

(4) Hoe zit het met de gegevens die worden verzameld via de toegang tot onze website(s)?

De twee manieren waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen via onze website zijn als volgt:

 • Persoonlijke gegevens die door bezoekers van de website worden verstrekt via het ‘contact’ formulier. Het soort gegevens dat we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan, is beschreven in de punten 1 tot en met 3 hierboven.
 • Cookies – cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over het gedrag van bezoekers van de website te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden om ons te helpen onze website te optimaliseren. Voor ons gedetailleerde cookie-beleid volgt u deze link

(5) Hoe bewaren en beschermen wij andere persoonlijke en vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze activiteiten hebben verzameld?

De DPA en GDPR hebben betrekking op het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, organisatie en aanspreking.

In de loop van en ten behoeve van het leveren van onze diensten aan onze leden en sympathisanten verzamelen wij ook andere persoonlijke informatie zoals feedbackrapporten, sessiemeldingen en soms persoonlijke e-mailinhoud.

Alle elektronische documenten worden veilig opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligd GSuite-omgeving en, indien nodig, versleutelde bestanden enkel toegankelijk voor die mensen die in het schema hierboven vermeld zijn.

Alle e-mailaccounts van de vereniging zijn ook beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor het individuele lid, bestuurder of medewerker.

Alle met de hand geschreven officiële documenten worden opgeslagen in de kantoren van de Vereniging voor Intersekse Personen in gesloten archiefkasten.

De hierboven beschreven bestanden worden tot 10 jaar na afloop van de activiteit, interventie of missie bewaard om redenen van intellectuele eigendom en toekomstige referentie – alleen toegankelijk voor de bestuurders of bevoegde medewerkers.

Indien een lid of sympathisant de bestanden wenst te verwijderen, kan dit op elk moment na afloop van de activiteit, interventie of missie per e-mail of per post worden aangevraagd.

Ons e-mailadres: hallo@interseksevlaanderen.be
Ons postadres: Quinten Metsijslaan 12, 1861 Wolvertem, België.

(6) Wijzigingen in ons Privacybeleid en Hoe kunt u contact met ons opnemen?

We herzien regelmatig ons Privacybeleid om op de hoogte te blijven van de beste praktijken en wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden geplaatst. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2019.

Leden en sympathisanten kunnen contact met ons opnemen met vragen over ons beleid en de gegevens die we hebben per e-mail of post:

Ons e-mail adres: hallo@interseksevlaanderen.be
Ons postadres: Quinten Metsijslaan 12, 1861 Wolvertem, België.