Media- en Taalrichtlijnen

Wij begrijpen dat intersekse condities en de gebruikte terminologie hier rond niet vooraan op de tong liggen. Wij weten en zien dat uit gemakzucht dan maar snel iets wordt uitgevonden, met alle gevolgen van dien. Het is niet omdat onze groep weinig of niet zichtbaar is, dat onze rechten te grabbel mogen worden gegooid. Integendeel.

Wij stellen ons op als partner voor de media om zo samen te werken aan het nodige maatschappelijke bewustzijn. Om de media te ondersteunen, bieden wij hier een aantal richtlijnen en woorden aan die in overeenstemming zijn met de realiteit van de gemeenschap en in harmonie met de mensenrechten.

Definities

  • Sekse: Veel van de organismen die op aarde leven zijn onder te verdelen in twee of meer vormen die seksen of geslachten genoemd worden. Bij geslachtelijke voortplanting of seksuele reproductie combineren de seksen onderling in hun nakomelingen hun genetisch materiaal. (zie ook Wikipedia)
  • Intersekse: De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. (zie ook Nederlands Netwerk Intersekse)
  • Endosekse: Term die gebruikt kan worden voor mensen van wie de seksuele ontwikkeling door de geneeskunde en door de samenleving als normaal wordt beschouwd.
  • (Pseudo)Hermafrodiet: Pseudohermafroditisme is de verouderde naam die vroeger voor bepaalde intersekse variaties werd gebruikt. De term is, vandaag, kwetsend omdat het de suggestie wekt dat er sprake is van iemand die zich ten onrechte (pseudo is Grieks voor ‘vals’) uitgeeft voor hermafrodiet. Hermafroditeit is het biologische verschijnsel van tweeslachtigheid, waarbij een dier in de voortplanting zowel de mannelijke rol (bevruchten) als de vrouwelijke rol (baren) kan hebben. De realiteit bij mensen is echter zo dat intersekse personen vaak verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar zijn.
  • Genderidentiteit: De term ‘genderidentiteit’ verwijst naar het innerlijk gevoel een jongen, een meisje, beide of geen jongen of meisje te zijn. Meestal komt dit overeen met het toegewezen geslacht bij de geboorte. Maar het kan ook gebeuren dat deze twee stukken van jezelf min of meer in conflict staan, of gewoon niet helemaal samenvallen. Dit is geen afwijking of ziekte is, maar een normale variatie op het mens-zijn. In onze maatschappij worden echter slechts twee vormen van het zgn. biologisch geslacht ook juridisch erkend, en sociaal getolereerd. Dit noemt men ‘een duale gender opvatting’ en staat haaks op het idee van gender-diversiteit. (zie ook Transgender Infopunt)
  • Seksuele Oriëntatie: Oriëntatie heeft te maken met wie of wat je aantrekkelijk vindt. Er zijn verschillende soorten van aantrekking. Seksuele aantrekking gaat over wat of wie je seksueel opwindt. Het is over die seksuele aantrekking dat je seksuele oriëntatie iets zegt. Heb je het over romantische aantrekking, dan spreek je over romantische oriëntatie. Dat gaat niet over wie je seksueel opwindt, wel over op wie je verliefd wordt. Soms vallen romantische en seksuele aantrekking samen. Dat is niet voor iedereen zo. (zie ook Lumi)
  • Transgender: Intersekse wordt ten onrechte vaak geassocieerd met transgender. In tegenstelling tot transgender personen hebben intersekse personen vaak geen zeggenschap gehad over de medische behandelingen die ze hebben ondergaan. Voor intersekse personen is niet zozeer de perceptie van de eigen sekse het vraagstuk, maar de schaamte en het stigma als gevolg van het maatschappelijke taboe op intersekse, waardoor aansluiting bij de rest van de maatschappij soms moeilijk is. (zie ook Stichting Movisie)

Te Verkiezen Terminologie

TE VERMIJDEN
(Zeg/Schrijf NIET)
TE VERKIEZEN
(Zeg/Schijf WEL)
DSDIntersekse
Intersekse/DSD of DSD/IntersekseIntersekse
Stoornis in geslachtskenmerken
(Eng: Disorder of Sex Development)
Variaties in geslachtskenmerken.
Verschillen in geslachtskenmerken
(Eng: Differences of Sex Development)
Variaties in geslachtskenmerken.
IntersexIntersekse
InterseksualiteitIntersekse Conditie of Intersekse Variatie. Het deel “-seksualiteit” wordt vaak geassocieerd met geslachtsgemeenschap. Intersekse variatie gaat niet over seksualiteit, wel over de sekse van het individu.
Interseks (zn.)
Interseksueel (zn.)
Intersekse persoon, of:
Persoon met een intersekse conditie / variatie / kwaliteit. Intersekse is geen zelfstandig naamwoord.
SyndroomVariatie. Het woord “syndroom” pathologiseerd en is een vrijgeleide voor artsen om in te grijpen, los van de noodzaak van de waarneming.