Intersekse

Intersekse Vlaanderen is ontstaan als een belangenvereniging die zich ijvert voor de bescherming van de mensenrechten van kinderen en volwassen geboren met een intersekse variatie. Centraal in onze werking staan echter onze bijeenkomsten waarin wij onze ervaringen kunnen delen. Vandaar: samen intersekse + mensenrechten verdedigen

Als kind hadden wij geen inspraak in hoe met onze lichamen werd omgegaan. Het is niet ongewoon dat we werden blootgesteld aan medische ingrepen die niet echt noodzakelijk waren. Omdat ongevraagde ingrepen op kinderen traumatische gevolgen hebben, willen wij accurate informatie aanbieden, vertrekkende vanuit de realiteit van ons mens-zijn. Intersekse Vlaanderen wilt hierbij vooral de ouders van intersekse kinderen ondersteunen bij het maken van evenwichtige keuzes voor hun kind.

De cosmetische ingrepen waren schering en inslag in de vorige eeuw. Maar dat wil niet zeggen dat dit vandaag achter ons ligt. Nog steeds horen wij bij Intersekse Vlaanderen verhalen van kinderen wiens lichaam niet werd gerespecteerd. Of, van ouders die onder enorme druk staan van een arts om “zo snel mogelijk” te opereren.

Eén op 60 kinderen wordt geboren met een intersekse variatie. Dat is in Vlaanderen elke 5 uur. Elke 5 uur loopt een kind de kans om “genormaliseerd” te worden omdat het “niet goed genoeg” is. Op dit moment, maakt ergens in Vlaanderen een mama zich klaar om een intersekse kindje op de wereld te zetten.

Terwijl je dit leest kiezen twee kersverse ouders of ze hun kindje onnodig opereren, of niet. Deze praktijk moet stoppen. Intersekse kinderen hebben, zoals elk kind, recht op zelfbeschikking. Net als jij had, net als om het even wie in onze wereld.

Intersekse Vlaanderen geeft ons een stem. Samen, met jou en als gemeenschap, zorgen wij ervoor dat onze maatschappij aanvaardt dat intersekse rechten ook mensenrechten zijn.