Onze doelstelling

  • Het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse variatie.
  • Het bevorderen van de zichtbaarheid van onze mensen in de maatschappij.
  • Het behartigen van de maatschappelijke belangen van onze mensen.
  • Het creëren van een bewustzijn dat geslachtelijke chirurgische interventies bij kinderen omwille van niet-levensbedreigende condities, verboden dient te worden. Kinderrechten zijn immers mensenrechten en onnodig onomkeerbaar ingrijpen, zonder toestemming van het kind, dient uit de wereld geholpen te worden.

Hierbij gaat de Vereniging voor Intersekse Personen uit van een mensenrechten perspectief waarbij de-medicalisering en de-pathologisering centraal staan. Wij scharen ons achter de beginselverklaring van Jogjakarta uit 2006 en de uitbreiding ervan uit 2017. Deze verklaring geeft duiding aan de interpretatie van de Fundamentele Rechten van de Mens in het kader van Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit.