Onze doelstelling

Onze gemeenschap bestaat uit mensen geboren met 1 van de 40 variaties die onder de intersekse paraplu vallen. Voor de meeste van deze variaties bestaat geen lotgenoten organisatie die veilige ruimte biedt om ervaringen te delen. Daarnaast worden, mede door toedoen van artsen, vele variaties niet erkend, waardoor velen onder ons niet eens weten dat ze intersekse geboren zijn en men gepoogd heeft ons aan te passen aan culturele conventies (“genormaliseerd”). Daarom richten wij ons op het informeren van de bevolking en het ondersteunen van leerkrachten, docenten en professoren in het bewust maken dat er meer is onder de zon dan een binair (M/V) geslacht.

Als Vereniging voor Intersekse Personen, of kortweg Intersekse Vlaanderen, hebben wij ons tot doel gesteld om:

  • Actief en onverkort de mensenrechten te verdedigen, te beschermen en in te roepen van alle personen, jong en oud, die geboren zijn, of zullen worden, met een intersekse variatie. 
  • Het maatschappelijke bewustzijn en debat rond de specifieke problematieken waarmee intersekse personen geconfronteerd worden, aan te wakkeren, te stimuleren en op een geïnformeerde en gevalideerde manier te beïnvloeden.

Om dit te realiseren werken wij langs drie assen:

  • Informeren door middel van trainingen, lezingen, brochures, etc. geschreven door en voor intersekse personen en hun ouders. Wij richten ons in de eerste plaats op het delen van informatie op mensenmaat.
  • Verbinden door o.a. het inrichten en faciliteren van praatgroepen en het verzorgen van een eerstelijnsonthaal voor alle vragen rond intersekse variaties en/of bijstand hierrond.
  • Beschermen door, indien nodig, ons burgerlijke partij te stellen in gevallen waarbij de mensenrechten en/of de rechten van het kind geschonden worden. Daarnaast zetten wij ons in om de wetgeving op alle niveaus aan te laten passen op een wijze die de rechten van het kind en de mens geboren met een intersekse variatie in de meest volledige manier beschermt.