VRT NWS sloeg de intersekse bal even mis (en zette het snel recht).

Reactie op het VRTNWS artikel rond het Duitse derde optie voor geslachtsregistratie

UPDATE: Het bewuste artikel is ondertussen door onze tussenkomst aangepast.

Op 1 januari publiceerde VRT NWS een artikel rond het in voege treden van de Duitse wetgeving rond de optie om een ander geslacht te registreren dan de gangbare M (mannelijk) of V (vrouwelijk). Hoewel de inborst van het artikel correct was, stelden zich toch een aantal taalproblemen die de inclusie van onze kwetsbare groep in de samenleving in het gedrang bracht.

Over de Duitse Derde Optie

Duitsland gaat niet uit van het bestaan van drie afzonderlijke geslachten. Wel bestaat, vanaf dit jaar, de mogelijkheid voor mensen die geboren worden (en zijn) met een intersekse variatie, om dit ook zo te registreren. Deze wetgeving is belangrijk omdat hiermee het dwingende karakter van een binaire geslachtsregistratie vermeden wordt. Hierdoor neemt de druk, op ouders en artsen, om in te grijpen bij kinderen geboren met een niet-levensbedreigende intersekse conditie, af.

De derde optie die vandaag aangeboden wordt bij de registratie van het geslacht is geen “derde geslacht”. De optie noemt, letterlijk, “divers” en is te vertalen als “onbestemd”.

Correct Taalgebruik en Maatschappelijke Kwetsbaarheid

Mensen geboren met een intersekse variatie zijn geen derde geslacht. De initieel gekozen titel drukte deze personen in de marge, verhoogde de schaamte en bestendigde het taboe dat rond deze natuurlijk voorkomende variatie heerst.

Er werd gesproken over “burgers die interseks zijn”: “interseks”, net als “intersekse”, is geen zelfstandig naamwoord. Mensen met een intersekse variatie of intersekse personen, zijn daarentegen wel correcte uitingen.

Verder hadden wij een probleem met: “maar met een combinatie van beide”. Deze uitspraak verwijst naar het archaïsche begrip alsof mensen met een intersekse variatie allemaal beantwoorden aan wat men (pseudo)hermafroditeit noemde. Wat geenszins het geval is. Integendeel. Vandaag worden, afhankelijk van de bron, tussen de 40 en 100 condities erkend als deel van de groep intersekse variaties.

Verder werd ook het woord “interseksuelen” een aantal keer gebruikt. Ook dit was problematisch. Seks staat niet centraal, wel de natuurlijke variatie in geslachtskenmerken, ook wel sekse kenmerken genoemd. Het woord “interseksueel” zit in dezelfde hoek als “transseksueel” en is derhalve archaïsch en denigrerend.

Ons standpunt

Wij betreurden ten zeerste dat VRT NWS in deze onzorgvuldig omging met de gevoelens van deze specifieke kwetsbare groep. De impact van dit artikel was een verdere stigmatisering.

Vanuit Intersekse Vlaanderen willen wij werken aan een open, positief en normaliserend debat rond het bestaan van intersekse variatie bij mensen. Intersekse variatie brengt de diversiteit van het mens-zijn naar buiten. Wij strijden voor het doorbreken van de sociale en maatschappelijke taboes, alsook het keurslijf van het gender binaire denken.

Om de diverse nieuwsdiensten te ondersteunen, hebben wij op onze website een pagina ingericht met een duiding van de voornaamste woorden en begrippen.

Lees hier het aangepaste artikel op VRT NWS.