Antwerp Queer Arts 2020

Intersekse op Antwerp Queer Arts

Intersekse Vlaanderen is de eerste en enige vereniging in Vlaanderen die personen, geboren met een variatie in geslachtskenmerken samenbrengt, ongeacht de variatie. Als groep zijn wij zowel een belangenvereniging als een zelfhulporganisatie. De aandacht voor ons thema op Antwerp Queer Arts is niet onbelangrijk.

Immers, in onze korte bestaan, zijn wij er in geslaagd om de ruimte te creëren om “sekse kenmerken” op te nemen als beschermd criterium om zo de discriminatie die sommigen onder ons strafbaar te stellen, én is mede onder onze impuls ook het parlementair debat gestart om een intersekse wet te realiseren.

Daarnaast hebben wij maandelijks bijeenkomsten voor onze leden, waarin wij onze ervaringen kunnen delen en steun kunnen bieden aan de mama’s en papa’s van nieuwgeboren intersekse kindjes die voor de keuze geplaatst worden om hun kindje te laten opereren, met alle nefaste gevolgen van dien, of het op te nemen voor de vrije keuze van het kindje zelf.

Zoals Hanne het zegt

“Langzaam aan groeit, als maatschappij, ons bewustzijn dat de beleving van onze seksualiteit en ons gender zich op een spectrum bevinden. Zo vandaag ook met onze sekse (geslacht). Elk lichaam is uniek en reageert op hun eigen manier op DNA, hormonen enzovoort. Dat maakt ook alle genitaliën uniek. Daar waar deze beelden stuk voor stuk onze kleurrijke verschillen zouden kunnen vieren, is dit voor mensen met een intersekse ervaring zelden het geval.

Intersekse kinderen in Belgie, en over de hele wereld, worden vandaag nog steeds onderworpen aan ongewenste en onomkeerbare genitale verminking door toedoen van het medische establishment.
Vaak geven deze onnodige ingrepen aanleiding tot zowel lichamelijke als geestelijke complicaties, levenslang. Deze traumatische ingrepen zijn vaak cosmetisch van aard, bedoeld om het intersekse lichaam te “normaliseren”; ons te dwingen in een binaire standaard van of “mannelijk”, of “vrouwelijk”.

Hoezeer ook ik onze fysieke verschillen wil vieren, het komt voor mij onthutsend, triggerend, binnen. Mij is immers mijn recht op mijn lichamelijke uniciteit ontzegd. Ik kan niet anders dan dit te blijven herhalen en te onderlijnen.

Gelukkig definieert mijn anatomie mij niet, en het feit dat ik openlijk kan leven als intersekse persoon heeft mij bevrijd van de beperkingen van het binaire denken waarin ik niet in hoef te passen.

Ik ben er trots op dat ik een intersekse persoon ben, en ik zou niet anders willen. Daarenboven strijd ik voor een wereld waarin alle intersekse kinderen kunnen opgroeien los van het kwaad en in alle vrijheid. En dat wij, intersekse personen, ons mooie en perfecte intersekse lichaam ten volle kunnen beleven en vieren.”

– Hanne Gaby Odilie

Dank je Stef!

Wij danken in de eerste plaats Stef Van Looveren om dit initiatief te nemen en ons te includeren op het Antwerp Queer Arts Festival

Zelfbedruipend

Als organisatie zijn wij volledig onafhankelijk. Wij wensen geen subsidies van de overheid noch sponsoring van farmaceutische bedrijven. Wij gaan “bootstrapped” te werk: enkel door continu fondsen te werven kunnen wij overleven. Wil je meewerken aan ons verhaal, kan je ons steunen door steunend lid te worden of door een (micro)schenking.


Wil je meer weten: contacteer ons via onderstaand formulier. Wij zijn ook beschikbaar voor een opleiding, een presentatie, een panelgesprek, een lezing… voor je vereniging, je organisatie of je bedrijf.

Alvast dank voor je interesse en hopelijk tot gauw!

Door Emmanuelle

Leiderschapscoach en Diversiteitsconsulent actief als mensenrechtenactiviste. Vlaams voorvechter in de strijd tegen intersekse genitale mutilatie. Oprichter van Intersekse Vlaanderen en bestuurder in een aantal LGBTI+ organisaties.