Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik

(1) Deze website promoot de vereniging waarnaar op deze website wordt verwezen. In deze voorwaarden noemen wij dit bedrijf de ‘Adverteerder’.

(2) In en met betrekking tot deze website wordt een breed scala aan intellectuele eigendomsrechten gebruikt, waaronder:

 • de merken en logo’s van de Adverteerder;
 • de vormgeving, tekst, afbeeldingen en andere inhoud van de webpagina’s op deze website, alsmede alle aan deze webpagina’s gekoppelde webadressen; en
 • alle software die met betrekking tot deze website wordt gebruikt.

(3) De Adverteerder is de eigenaar of de bevoegde licentiehouder van deze intellectuele eigendomsrechten.

Met betrekking tot deze voorwaarden

(4) Indien u zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van enig deel van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, ga dan niet over tot toegang tot of gebruik van deze website.

(5) Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Controleer deze voorwaarden van tijd tot tijd op eventuele wijzigingen. Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met alle wijzigingen die wij aanbrengen in deze voorwaarden.

Gebruik van deze website

(6) Wij verzamelen en gebruiken informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de manier waarop wij uw informatie verzamelen en gebruiken.

(7) U kunt deze website niet gebruiken:

 • voor enig onrechtmatig doel;
 • om spam te verzenden;
 • om iemand anders te schaden, te bedreigen, te misbruiken of lastig te vallen, of op een manier die inbreuk maakt op iemands privacy of (naar onze redelijke mening) beledigend is of onaanvaardbaar of schadelijk is voor ons, onze klanten of leveranciers;
 • het creëren, controleren, bevestigen, bijwerken of wijzigen van uw eigen of andermans databases, records, repertoria, klantenlijsten, mailing of prospectie-lijsten;
 • om enig deel van de website te manipuleren, bij te werken of te wijzigen;
 • op een manier die van invloed is op de manier waarop de website wordt uitgevoerd;
 • op een manier die een onredelijke of onevenredig grote last legt op ons of op de communicatie- en technische systemen van onze leveranciers, zoals bepaald door ons; of
 • het gebruik van geautomatiseerde middelen om de website of de inhoud ervan te controleren of te kopiëren, of om de werking van de website te verstoren of proberen te verstoren.

Exoneratieclausule

(8) U gebruikt de website op eigen risico.

(9) U moet niet vertrouwen op de website voor advies.

(10) Voor zover de relevante wetgeving dat toelaat, garanderen wij niet dat:

 • er geen problemen zullen zijn met de manier waarop u de website gebruikt; of
 • de computer of server die u gebruikt om in te loggen op de website is vrij van virussen of andere schadelijke programma’s. De computer of server die u gebruikt om in te loggen op de website is vrij van virussen of andere schadelijke programma’s.

Beperkingen van onze aansprakelijkheid

(11) In geen geval zal de Adverteerder, de eigenaar of exploitant van deze website, of een van hun groepsmaatschappijen, werknemers, functionarissen of agenten, of een andere organisatie die betrokken is bij het creëren, produceren, onderhouden of distribueren van de website aansprakelijk zijn voor enig verlies van:

 • winst;
 • zakelijke of zakelijke mogelijkheden;
 • besparingen die u verwacht te realiseren;
 • goodwill;
 • gebruik van of corruptie aan informatie; of
 • informatie.

(12) Indien zij zich niet aan deze voorwaarden houden, zijn zij alleen aansprakelijk voor de schade die u als direct gevolg daarvan heeft geleden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige andere schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van het feit dat wij ons niet aan onze verplichtingen of overeenkomst hebben gehouden, van iets wat wij al dan niet uit nalatigheid hebben gedaan, van lasterlijke verklaringen of aansprakelijkheid voor een product of anderszins als gevolg van:

 • het gebruik van of vertrouwen op de website;
 • het niet kunnen gebruiken van de website;
 • elke fout, fout, nalatigheid, het niet doen van iets, ontbrekende informatie of virus op de website of als het niet goed werkt als gevolg van incidenten buiten onze controle, zoals (maar niet beperkt tot) onderbrekingen in de communicatie en netwerken en omstandigheden buiten onze controle;
 • diefstal, vernietiging van informatie of iemand die toegang krijgt tot onze gegevens, programma’s of diensten zonder onze toestemming;
 • goederen, producten, diensten of informatie die worden ontvangen via of geadverteerd op een website waarnaar we vanaf deze website linken; of
 • alle informatie, gegevens, berichten of ander materiaal dat u e-mailt, plaatst, uploadt, reproduceert, verstuurt of anderszins verspreidt of ontvangt via de website.

Wat deze gehele overeenkomst betreft

(13) Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons in de wijze waarop u de website gebruikt. Als een rechter oordeelt dat een voorwaarde niet geldig is, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

De wet

(14) Op uw gebruik van de website en deze voorwaarden is het recht van Europa, België en Vlaanderen van toepassing. Wij beheren de website vanuit België. U kunt echter ook vanuit andere plaatsen in de wereld toegang krijgen tot de website. Hoewel deze plaatsen andere wetten kunnen hebben dan de wetten van Europa, België en Vlaanderen, gaat u er, door het gebruik van de website, mee akkoord dat de wetten van Europa, België en Vlaanderen van toepassing zijn op alles wat betrekking heeft op uw gebruik van de website en gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze wetten zult houden. Wij hebben het recht om u voor de rechter te dagen in het land waar u woont.