Actie tegen intersekse genitale mutilatie (en voor lichaamsdiversiteit)

BRUSSEL – De drie grote Belgische intersekse organisaties, Intersekse Vlaanderen, Genres Pluriels en Intersex Belgium protesteren samen op vrijdag 5 november om 13:00 uur voor de hoofdingang van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (HUDERF). De actie kadert in de Intersex Awareness Weken en roept op tot solidariteit met alle intersekse mensen om een einde te maken aan die chirurgische praktijken die intersekse kinderen genitaal mutileren met de bedoeling hen te “normaliseren”. Het wereldbekende topmodel Hanne Gaby Odiele, Belgische en zelf intersekse persoon komt de actie kracht bijzetten.

Hanne Gaby Odiele tijdens de protest actie in NYC (november 2018)
(c) OutMagazine

Ter herinnering: in 2019 heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof België al gevraagd om de gendergelijkheid en het recht op zelfbeschikking te vrijwaren (arrest 99/2019). Verder wordt België telkenmale door de Verenigde Naties op de vingers getikt voor het oogluikend toestaan van schadelijke en nadelige praktijken ten aanzien van kinderen geboren met een intersekse variatie. Dit met name in het Kinderrechten Comité (CRC/C/BEL/CO/5-6) en het Comité voor de Rechten van de Mens (CCPR/C/BEL/CO/6). In Vlaanderen werd een hoorzitting gehouden rond een conceptnota intersekse in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (Hoorzitting 329 (2019-2020) NR.2). Op federaal niveau vraagt het parlement de regering om een wettelijk kader in te voeren ter bescherming van de lichamelijke integriteit van intersekse minderjarigen door ervoor te zorgen dat hun geslachtskenmerken niet worden gewijzigd zonder hun geïnformeerde toestemming, behalve in noodsituaties (DOC 55 0043/008).

Wat is intersekse?

Intersekse verwijst naar mensen die geboren zijn met een van de vele fysieke geslachtskenmerken die niet passen in de typische opvattingen over het mannelijk of vrouwelijk lichaam. De variaties kunnen zich voordoen in hun chromosomen, hormonen, genitaliën of inwendige organen zoals testikels of eierstokken. Sommige sekse kenmerken worden bij de geboorte vastgesteld, terwijl andere pas in de puberteit of later in het leven worden ontdekt. Maar liefst 1,7% van de mensen wordt met intersekse eigenschappen geboren. Dat is 1 op 60 mensen. Hetzelfde aantal mensen dat geboren wordt met groene ogen of tweelingen in België, of zowat 110.000 mensen in Vlaanderen.

Gedurende vele jaren heeft de geneeskunde baby’s die geboren worden met atypische geslachtskenmerken beschouwd als baby’s die “gerepareerd” moeten worden. Veel van deze operaties veranderen het uiterlijk en/of de seksuele functie van de geslachtsorganen. Wij denken hierbij aan verkleining van de clitoris, verwijdering van functionele testikels en vaginoplastie. De overgrote meerderheid van deze operaties is niet medisch noodzakelijk. Het is aangewezen dat deze worden uitgesteld tot het individu kan beslissen of een cosmetische chirurgie gewenst is.

Sommige intersekse personen groeien op zonder ooit te weten van de ingrepen die zij als kind ondergingen. Anderen werd verteld dat een operatie noodzakelijk was, om er later achter te komen dat dit niet waar was. Vaak zien we ook dat dossiers onvolledig zijn of “per ongeluk” verdwenen.

Waarom wij protesteren

Deze medische ingrepen veroorzaken vaak lichamelijke en psychische schade. Er zijn steeds meer bewijzen dat operaties die zonder geïnformeerde toestemming worden uitgevoerd schadelijk zijn. Vaak met pijn, verlies van gevoeligheid, littekens en zelfs sterilisatie tot gevolg. Maar ook psychologische gevolgen zoals trauma (PTSS) en het risico dat het toegewezen geslacht niet overeenkomt met iemands geslachtsidentiteit. Vanwege deze risico’s worden intersekse operaties nu beschouwd als een schending van de mensenrechten. Dergelijke ingrepen zijn echter niet rechtstreeks verboden in België.

Met deze actie eisen wij

Met deze actie eisen wij dat onze wetgevers ervoor zorgen dat

  • (1) onze fundamentele mensenrechten, onze lichamelijke integriteit en onze zelfbeschikking daadwerkelijk beschermd worden,
  • (2) zogenaamde “normaliserende” medische interventies verboden worden,
  • (3) gezondheidswerkers adequaat worden opgeleid,
  • (4) een effectieve toegang tot gezondheidszorg blijvend gegarandeerd is,
  • (5) intersekse lichamen erkend worden als normaal deel van een diverse samenleving en
  • (6) de maatschappij te informeren over de verschillende variaties.