Thuis

Welkom bij de Vereniging voor Intersekse Personen. Op 8 november 2018, de herinneringsdag van Herculine Barbin’s geboorte in 1838, zien wij het levenslicht. De aanleiding: wij realiseren ons dat (1) er niet iets bestaat als een groep waarin wij kunnen samenkomen, ervaringen delen en accurate informatie verstrekken, en (2) de lancering van een overheidswebsite die voornamelijk vertrekt vanuit een zorg-gerichte benadering zonder (tot u toe) gehoord te zijn door onze gemeenschap.

Als groep willen wij ons een stem bezorgen die accurate informatie levert vanuit de realiteit van het mens-zijn. Om zo ouders van kinderen die intersekse geboren zijn, te kunnen ondersteunen in het maken van de juiste keuzes voor hun kind. En dit vertrekkend vanuit de ervaring van het individu.

Al te vaak wordt het kind vergeten en al te vaak eindigen kinderen op een operatietafel zonder echt gehoord te zijn. Daarom zijn wij hier. Om die kinderen een stem te geven. Wij waren immers allen kinderen die of de dans ontsprongen zijn, of geëindigd zijn op de operatietafel omdat ouders niet voldoende of accuraat geïnformeerd waren.

Onze doelstelling

  • Het bevorderen van de gelijkberechting en emancipatie van mensen met een intersekse variatie.
  • Het bevorderen van de zichtbaarheid van onze mensen in de maatschappij.
  • Het behartigen van de maatschappelijke belangen van onze mensen.
  • Het creëren van een bewustzijn dat geslachtelijke chirurgische interventies bij kinderen omwille van niet-levensbedreigende condities, verboden dient te worden. Kinderrechten zijn immers mensenrechten en onnodig onomkeerbaar ingrijpen, zonder toestemming van het kind, dient uit de wereld geholpen te worden.

Hierbij gaat de Vereniging voor Intersekse Personen uit van een mensenrechten perspectief waarbij de-medicalisering en de-pathologisering centraal staan. Wij scharen ons achter de beginselverklaring van Jogjakarta uit 2006 en de uitbreiding ervan uit 2017. Deze verklaring geeft duiding aan de interpretatie van de Fundamentele Rechten van de Mens in het kader van Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit.

Wat is Intersekse?

Intersekse personen zijn geboren met fysieke geslachtskenmerken die niet volledig passen binnen de normen gesteld door de medische wereld en/of de gangbare socio-culturele opvatting van de omgeving waarbinnen het kind wordt geboren.

Jaarlijks worden in België zo’n 1000 à 2000 kinderen geboren die een natuurlijke variatie vertonen in de sekse kenmerken. In een aantal gevallen heeft dit rechtstreeks implicaties voor de gezondheid van het kind, variaties die levensbedreigend kunnen zijn. Anderzijds, voor het gros van de pasgeborenen, is er geen directe bedreiging van het leven en groeien ze normaal op. Vaak ook komt de variatie ook niet tot uiting tenzij op latere leeftijd.

Algemeen wordt aangenomen dat een intersekse conditie een realiteit is voor zo’n 1,7% van de bevolking. Dit is evenveel als er mensen zijn met rood haar of Belgen van Italiaanse afkomst.

Contact

Wij hebben ook een Facebook Groep voor Intersekse Personen. Voel je vrij om ons daar op te zoeken. 

 

Heb je of hebben jullie een vraag of een opmerking, dan horen wij het graag. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op met jullie.