Thuis

Welkom bij de Vereniging voor Intersekse Personen. Op 8 november 2018, de herinneringsdag van Herculine Barbin’s geboorte in 1838, zien wij het levenslicht. De aanleiding: wij realiseren ons dat (1) er niet iets bestaat als een groep waarin wij kunnen samenkomen, ervaringen delen en accurate informatie verstrekken, en (2) de lancering van een overheidswebsite die voornamelijk vertrekt vanuit een zorg-gerichte benadering zonder (tot nu toe) gehoord te zijn door onze gemeenschap.

Als groep willen wij ons een stem bezorgen die accurate informatie levert vanuit de realiteit van het mens-zijn. Zo willen wij de ouders van kinderen die intersekse geboren zijn, ondersteunen in het maken van de juiste keuzes voor hun kind. Vertrekkend vanuit onze ervaring als intersekse persoon.

Al te vaak wordt het kind vergeten en al te vaak eindigen wij op een operatietafel zonder echt gehoord te zijn. Daarom zijn wij hier. Om die kinderen een stem te geven. Elke 5 uur wordt in Vlaanderen een kind geboren met een variatie. Elke 5 uur loopt een kind de kans om “genormaliseerd” te worden omdat het “niet goed genoeg” is. Deze praktijk moet stoppen. Want ook wij hebben een recht om te beschikken over ons lichaam, net als ieder ander. #StopErasingUs

Wat is Intersekse?

Intersekse personen zijn geboren met fysieke geslachtskenmerken die niet volledig passen binnen de normen gesteld door de medische wereld en/of de gangbare socio-culturele opvatting van de omgeving waarbinnen het kind wordt geboren.

Dagelijks worden in België 5 à 6 baby’s geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Dat is zowat 1 elke 4 uur, of 1 op 60 of nog zo’n 1,7% van onze bevolking. Doorgaans zijn de variaties onschuldig, soms heeft dit ook (ernstige) implicaties voor de gezondheid van het kind, variaties die levensbedreigend kunnen zijn. In het totaal zijn wij met zo’n 185.000 personen.

Waarom wij zo onbekend zijn? Omdat er vaak wordt ingegrepen. Omdat artsen en zorgverleners angst krijgen als iets afwijkt van de door hun vooropgestelde norm. Als kind kom je dan op een operatietafel terecht om je te normaliseren, of krijg je hormonen toegediend om “te zijn zoals de anderen”. Hoe goed bedoelt de reflex van artsen ook is, het gros van de ingrepen zijn puur cosmetisch en hebben geen effect op de levenskwaliteit. De Verenigde Naties bestempelt deze praktijk als “(intersekse) genitale mutilatie” en heeft dergelijke ingrepen gelijkgesteld met “foltering” omdat er een blijvende traumatische impact is bij het kind.

Een film, in het Engels, over wat intersekse is en waarom het belangrijk is om te werken aan de bescherming van onze gemeenschap

Onze doelstelling

Onze gemeenschap bestaat uit mensen geboren met 1 van de 40 variaties die onder de intersekse paraplu vallen. Voor de meeste van deze variaties bestaat geen lotgenoten organisatie die veilige ruimte biedt om ervaringen te delen. Daarnaast worden, mede door toedoen van artsen, vele variaties niet erkend, waardoor velen onder ons niet eens weten dat ze intersekse geboren zijn en men gepoogd heeft ons aan te passen aan culturele conventies (“genormaliseerd”). Daarom richten wij ons op het informeren van de bevolking en het ondersteunen van leerkrachten, docenten en professoren in het bewust maken dat er meer is onder de zon dan een binair (M/V) geslacht.

Als Vereniging voor Intersekse Personen, of kortweg Intersekse Vlaanderen, hebben wij ons tot doel gesteld om:

  • Actief en onverkort de mensenrechten te verdedigen, te beschermen en in te roepen van alle personen, jong en oud, die geboren zijn, of zullen worden, met een intersekse variatie. 
  • Het maatschappelijke bewustzijn en debat rond de specifieke problematieken waarmee intersekse personen geconfronteerd worden, aan te wakkeren, te stimuleren en op een geïnformeerde en gevalideerde manier te beïnvloeden.

Om dit te realiseren werken wij langs drie assen:

  • Informeren door middel van trainingen, lezingen, brochures, etc. geschreven door en voor intersekse personen en hun ouders. Wij richten ons in de eerste plaats op het delen van informatie op mensenmaat.
  • Verbinden door o.a. het inrichten en faciliteren van praatgroepen en het verzorgen van een eerstelijnsonthaal voor alle vragen rond intersekse variaties en/of bijstand hierrond.
  • Beschermen door, indien nodig, ons burgerlijke partij te stellen in gevallen waarbij de mensenrechten en/of de rechten van het kind geschonden worden. Daarnaast zetten wij ons in om de wetgeving op alle niveaus aan te laten passen op een wijze die de rechten van het kind en de mens geboren met een intersekse variatie in de meest volledige manier beschermt.

Contact

Wij hebben ook een Facebook Groep voor Intersekse Personen. Voel je vrij om ons daar op te zoeken. 

Intersekse.Vlaanderen is actief lid van de volgende mensenrechten organisaties:

Heb je of hebben jullie een vraag of een opmerking, dan horen wij het graag. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op met jullie.