Intersekse

Intersekse Vlaanderen is ontstaan als een belangenvereniging die zich ijvert voor de bescherming van de mensenrechten van kinderen en volwassen geboren met een intersekse variatie. Centraal in onze werking staan echter onze bijeenkomsten waarin wij onze ervaringen kunnen delen.

Als kind hadden wij geen inspraak in hoe met onze lichamen werd omgegaan. Velen werden blootgesteld aan ingrepen die we niet hoefden. Omdat ongevraagde ingrepen op kinderen traumatische gevolgen hebben, willen wij accurate informatie aanbieden, vertrekkende vanuit de realiteit van ons mens-zijn. Intersekse Vlaanderen wilt hierbij vooral de ouders van intersekse kinderen ondersteunen bij het maken van evenwichtige keuzes voor hun kind.

De cosmetische ingrepen waren schering en inslag in de vorige eeuw. Maar dat wil niet zeggen dat dit vandaag achter ons ligt. Nog steeds horen wij bij Intersekse Vlaanderen verhalen van kinderen wiens lichaam niet werd gerespecteerd. Of, van ouders die onder enorme druk staan van een arts om “zo snel mogelijk” te opereren.

Eén op 60 kinderen wordt geboren met een intersekse variatie. Dat is in Vlaanderen elke 5 uur. Elke 5 uur loopt een kind de kans om “genormaliseerd” te worden omdat het “niet goed genoeg” is. Op dit moment, maakt ergens in Vlaanderen een mama zich klaar om een intersekse kindje op de wereld te zetten.

Terwijl je dit leest kiezen twee kersverse ouders of ze hun kindje onnodig opereren, of niet. Deze praktijk moet stoppen. Intersekse kinderen hebben, zoals elk kind, recht op zelfbeschikking. Net als jij had, net als om het even wie in onze wereld.

Intersekse Vlaanderen geeft ons een stem. Samen, met jou en als gemeenschap, zorgen wij ervoor dat onze maatschappij aanvaardt dat intersekse rechten ook mensenrechten zijn.

Wat is Intersekse?

Intersekse personen zijn geboren met fysieke geslachtskenmerken die niet volledig passen binnen de normen gesteld door de medische wereld en/of de gangbare socio-culturele opvatting van de omgeving waarbinnen het kind wordt geboren.

Dagelijks worden in België 5 à 6 baby’s geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Dat is zowat 1 elke 4 uur, of 1 op 60 of nog zo’n 1,7% van onze bevolking. Doorgaans zijn de variaties onschuldig, soms heeft dit ook (ernstige) implicaties voor de gezondheid van het kind, variaties die levensbedreigend kunnen zijn. In het totaal zijn wij met zo’n 185.000 personen.

Waarom wij zo onbekend zijn? Omdat er vaak wordt ingegrepen. Omdat artsen en zorgverleners angst krijgen als iets afwijkt van de door hun vooropgestelde norm. Als kind kom je dan op een operatietafel terecht om je te normaliseren, of krijg je hormonen toegediend om “te zijn zoals de anderen”. Hoe goed bedoelt de reflex van artsen ook is, het gros van de ingrepen zijn puur cosmetisch en hebben geen effect op de levenskwaliteit. De Verenigde Naties bestempelt deze praktijk als “(intersekse) genitale mutilatie” en heeft dergelijke ingrepen gelijkgesteld met “foltering” omdat er een blijvende traumatische impact is bij het kind.

Een film, in het Engels, over wat intersekse is en waarom het belangrijk is om te werken aan de bescherming van onze gemeenschap

Onze doelstelling

Onze gemeenschap bestaat uit mensen geboren met 1 van de 40 variaties die onder de intersekse paraplu vallen. Voor de meeste van deze variaties bestaat geen lotgenoten organisatie die veilige ruimte biedt om ervaringen te delen. Daarnaast worden, mede door toedoen van artsen, vele variaties niet erkend, waardoor velen onder ons niet eens weten dat ze intersekse geboren zijn en men gepoogd heeft ons aan te passen aan culturele conventies (“genormaliseerd”). Daarom richten wij ons op het informeren van de bevolking en het ondersteunen van leerkrachten, docenten en professoren in het bewust maken dat er meer is onder de zon dan een binair (M/V) geslacht.

Als Vereniging voor Intersekse Personen, of kortweg Intersekse Vlaanderen, hebben wij ons tot doel gesteld om:

  • Actief en onverkort de mensenrechten te verdedigen, te beschermen en in te roepen van alle personen, jong en oud, die geboren zijn, of zullen worden, met een intersekse variatie. 
  • Het maatschappelijke bewustzijn en debat rond de specifieke problematieken waarmee intersekse personen geconfronteerd worden, aan te wakkeren, te stimuleren en op een geïnformeerde en gevalideerde manier te beïnvloeden.

Om dit te realiseren werken wij langs drie assen:

  • Informeren door middel van trainingen, lezingen, brochures, etc. geschreven door en voor intersekse personen en hun ouders. Wij richten ons in de eerste plaats op het delen van informatie op mensenmaat.
  • Verbinden door o.a. het inrichten en faciliteren van praatgroepen en het verzorgen van een eerstelijnsonthaal voor alle vragen rond intersekse variaties en/of bijstand hierrond.
  • Beschermen door, indien nodig, ons burgerlijke partij te stellen in gevallen waarbij de mensenrechten en/of de rechten van het kind geschonden worden. Daarnaast zetten wij ons in om de wetgeving op alle niveaus aan te laten passen op een wijze die de rechten van het kind en de mens geboren met een intersekse variatie in de meest volledige manier beschermt.

Contact

Wij hebben ook een Facebook Groep voor Intersekse Personen. Voel je vrij om ons daar op te zoeken. 

Heb je of hebben jullie een vraag of een opmerking, dan horen wij het graag. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op met jullie. 

De Vereniging voor Intersekse Personen is onder andere lid van:

Rare Diseases Belgium
ILGA Europe
ILGA Europe